50- Biển sớm Phước Hải – Huỳnh Mỹ Thuận

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Biển sớm Phước Hải Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

02/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

49- Qua đỉnh Mã Pì Lèn – Huỳnh Mỹ Thuận

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Qua đỉnh Mã Pì Lèn Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

02/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

48- Biển Vũng Tàu – Huỳnh Mỹ Thuận.

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Biển Vũng Tàu Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

02/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 219 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ