12- Lễ hội Lân đường phố Huế – Nguyễn Trung Thành

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ Tên tác phẩm: Lễ hội Lân đường phố Huế. Tác giả: Nguyễn Trung Thành.

07/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bộ

11- Lễ hội Dinh Cô Long Hải – Huỳnh Mỹ Thuận

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ Tên tác phẩm: Lễ hội Dinh Cô Long Hải. Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

07/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bộ

52- Mây đỏ – Huỳnh Mỹ Thuận

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Mây đỏ Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

02/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 219 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ