65- Quả Ngọt – Nguyễn Minh Tân

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Quả ngọt
  • Tác giả: Nguyễn Minh Tân.
65- Quả Ngọt – Nguyễn Minh Tân
65- Quả Ngọt – Nguyễn Minh Tân

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 220 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ